Skip to main content

Pencereyi Kapatmak için Boşluk Tuşuna Basınız.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2018

Türkiye Verimlilik Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 7-9 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

  • “Akıllı Çözümler” temasıyla organize edilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, savunma sanayi başta olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki teknolojileri de kapsadı
  • Türkiye Verimlilik Vakfı’nın katkılarıyla 7-9 Aralık 2018’de ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay yaptı
  • Dr. Fuat Oktay, Verimlilik Vakfı'nın toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimliliği artırma projelerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalarını çok önemsediğini vurguladı
  • Başkent Ankara,  ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir teknoloji fuarına ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca yaklaşık 40 bin katılımcının ziyaret ettiği fuarda 150’nin üzerinde teknoloji firmasının yer aldı
  • Fuarda dikkat çeken olaylardan biri de  "start-up" sokağının genç girişimci ve mucitlere ücretsiz olarak tahsis edilmesiydi. Verimlilik Vakfı’nın bu tutumu yarınlarımız açısından umut veren bir tutum olarak değerlendirildi

 

Başkentin ilk kez geniş kapsamlı bir teknoloji fuarına ev sahipliği yaptığı, Teknoloji ile Verimliliğin Ankara buluşması olarak değerlendirilen ve ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde organize edilen fuarın açılışını 7 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay yaptı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı

 

Akıllı Çözümler” temasıyla organize edilen fuar, başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojilerini kapsadı.

150’nin üzerinde teknoloji firmasının yer aldığı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünler sergilendi ve amaçlanan  bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasına yoğun çaba gösterildi.

 

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, açılış konuşmasında verimlilik konusunun sektörel anlamda böyle geniş katılımlı bir fuarda ele alınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti

Oktay, kalkınmanın belirleyici unsuru ve itici gücü olan verimliliğin artmasının ancak uzun dönemli politikalarla yenilikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu, hedeflenen verimliliğe ulaşmak için doğru işi doğru zamanda, en doğru şekilde yapmanın büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Verimliliğin artırılması için kamu sektörünün düzenleme ve teşviklerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Oktay, merkezi idarenin yanı sıra yerel yönetimlerin, sendikaların, sanayi ve iş dünyası ile üniversitelerin ortak çabasını gerekli olduğunu, bu konuda sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimliliği artırma projelerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapan Türkiye Verimlilik Vakfı'nın çalışmalarını bu bağlamda çok önemsediğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakfın gayretlerinin somut tezahürü olan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın birçok farklı sektörde verimliliğin artmasına katkı sağlayan teknolojik ürünleri vatandaşlarla buluşturması önem teşkil etmektedir. İnanıyorum ki verimliliğin artırılması alanındaki çalışmalar, bu fuar vesilesiyle geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacaktır. Özellikle fuar alanında bulunan "start-up" sokağının genç girişimci ve mucitlere ayrılmış olması, yarınlarımız açısından umut veren bir yaklaşımdır. Böylece yeni mucit ve girişimcilerin yeni sektörlere erişimi kolaylaşacak, toplumun farklı kesimlerinde verimlilik olgusuna ilişkin farkındalık artacaktır. Ekonomik büyümede istikrarın korunması, teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlıdır. Verimliliğin artırılmasında doğru sistemi kurgulamak, sistemin gerektirdiği doğru yöntem, metodoloji ve teknolojilere sahip olmak ve bunu sürdürülebilir kılmak önem arz etmektedir. Tüm sektörlerde verimlilik artışı neticesinde elde edilen kazanımlar sistemin iyileştirilmesi ve yeni teknolojik gelişmelere yön vermektedir. Akıllı fabrikalar, yapay zeka uygulamaları ve bilginin otomasyonu ve sanal gerçeklik bu yönde gelişen alanlardan bir kaçıdır."

Geride bırakılan 16 yıllık dönemde, ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koyduğunu, gösterilen bu performansta sahip olunan kaynakları en verimli şekilde kanalize etmenin payı büyük olduğunu vurgulayan Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"2002'den bu yana, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkelerin gerçek anlamda bağımsız sayılacağının bilinciyle Ar-Ge yatırımları desteklenmiş ve desteklenmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, 2002 yılında 1,8 milyar lira olan Ar-Ge harcamaları 2017 yılında 10 milyar 710 milyon liraya ulaşmıştır.

Milli teknoloji hamlesi doğrultusundaki çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, ilgili tüm kurumlarla desteklemekte kararlı olduklarına dikkati çeken Oktay, şunları söyledi:

"Savunma sanayi alanında askerimizin kullanacağı piyade tüfeğini bile üretemeyen Türkiye'den, milli helikopterini, milli gemisini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, insanlı ve insansız milli savaş uçağını geliştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Türkiye’ye geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 15'lerden, yüzde 65'lere kadar çıkardık. Bugüne kadar çeşitli sektörlerden toplam yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır.

Teknolojinin verimlilik için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ancak tek başına da yeterli olmayacağının altını çizen Oktay, "Verimliliği sadece teknolojik ilerleme ile özdeşleştiremeyiz. Verimlilik sosyal hayat da dahil olmak üzere toplumun her alanında geçerlidir. Bu çerçevede ülkemizin sahip olduğu hiçbir kaynağı özellikle enerjiyi, ham maddeyi, sermayeyi ve zamanı atıl şekilde kullanma lüksümüz bulunmamaktadır. Türkiye olarak sanayide daha az kaynakla daha çok üretmenin, bunu yaparken doğayı kirletmemenin de gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Oktay, teknolojik yeniliklerin kaynakları daha verimli kullanma konusunda büyük kolaylıklar getirdiğini, bu kaynakların en önemlisinin kuşkusuz zaman olduğunu kaydetti.

Kamu sektöründe icraatların en hızlı şekilde gerçekleşmesi açısından zamanın verimlilikle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çeken Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile verimli çalışan ve etkin karar alan bir yapıya geçilmesi sayesinde karar alma süreçlerinin hızlandığını vurguladı.

"Yeni sistemle birlikte devletin ana işleyişinde kendini gösteren esneklik, dinamiklik ve verimlilik tüm kademelere de sirayet edecektir." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, yerel yönetimlere en yakın şekilde temas etmeye ve en verimli şekilde hizmet almaya yeni dönemde de artarak devam edecektir. Verimlilik, 10. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin rekabet ve büyüme hızını artıracak üç ana unsurdan birisi olarak yer almıştı. On Birinci Kalkınma Planı'nda da 'verimlilik' ekonomik büyümemizin taşıyıcı sütunlarından biri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerimizi, kamu kuruluşlarımızı, meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını verimlilik seferberliği başlatmaya davet ediyorum."

Oktay, Türkiye'nin potansiyeli ve bölgesel bir çekim merkezi olması sebebiyle yapılacak yatırımlar ve yürütülecek çalışmaların mutlaka karşılığını bulacağını sözlerine ekledi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreninde yaptığı yaptığı konuşmada, üretimde yüksek katma değerli yapısal dönüşümü "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu vizyonun stratejilerinin, sanayide verimlilik artışları, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınma eksenlerinde şekillendiğini dile getiren Varank, dolayısıyla bu fuarın, temel önceliklerinden ikisinin reel sektördeki iz düşümünü görmek açısından oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.

Yüksek verimliliğin, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin yapı taşlarından olduğunu vurgulayan Varank, "Verimli çalışan sanayi altyapısına sahipseniz, oyuna 1-0 galip başlıyorsunuz. Bu durum, ataklar geliştirerek, daha cesur olmanıza imkan tanıyor” dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Türk Telekom Üst yöneticisi Paul Doany de selamlama konuşmalarında etkinliğin önemine işaret ederek katılımcılara verimli bur fuar dilediler.

TÜRKİYE VERİMLİLİK BAŞKANI CEMALETTİN KÖMÜRCÜ

Türkiye Verimlilik Vakfı’nın verimlilik kavramının yaygınlaşması, verimlilik farkındalığının oluşması için geniş bir kadro ve yoğun bir emekle çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Cemalettin Kömürcü, ülkemizde ve dünyada üretilen ve tüketilen teknolojileri sergileme fırsatı bulduğumuz Bu fuar birkaç özelliğe sahip. Bunlardan birincisi ülkemizin ve dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve teknoloji kullanan kurumlar ilk defa bu kadar geniş katılımla ve bu kadar şık bir şekilde Ankara’da ürünlerini sergiliyor. Bir diğer özelliği ise genç girişimcilerle büyük firmaları ve kurumları bir araya getirme imkanı sunmasıdır. Fuarımızın üçte birlik alanını oluşturan start-up sokağımızda ürünlerini sergileyen girişimciler büyük firmalarla bir araya gelme fırsatı buldular. Tamamen ücretsiz tahsis ettiğimiz start-up sokağına talebin bu kadar yoğun olması açıkçası bizleri umutlandır” diye konuştu.

BAKAN VE BÜROKRATLARIN YOĞUN İLGİSİ

3 gün boyunca 40 bine yakın Ankaralıların ziyaret ettiği fuara adeta bakan çıkarması yaşandı. Çeşitli programları nedeniyle açılışa katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Meteoroloji Genel Müdürü Cengiz Akın, SSTEK Genel Müdürü Mustafa Gürsoy fuarı ziyaret ederek, standlarda yetkililerden bilgi aldılar.

ENGELLİLERE AKÜLÜ ARABA

Verimlilik ve Teknoloji Fuarının son gününde, ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımı için bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Dr. Hasan Doğan da törene katıldı. Türkiye Verimlilik Vakfı ile hayırsever işadamı Zeki Türkeş’i çalışmalarından dolayı kutlayan Dr. Hasan Doğan, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” diyerek başkentteki farklı okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine akülü arabalarını dağıttı.

SPONSORLARA PLAKET

Verimlilik ve Teknoloji Fuarına sponsor olan Türk Telekom, Renault, TOKİ, Emlak Konut, İlbank, ATO, Spor Toto, TUSAŞ’a plaketleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay yaptı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü tarafından verildi